© Joyson Safety Systems 2021

Важно известување

Доколку сакате да останете анонимни, ќе бидете заштитени со SpeakUp систем. За најдобро да ја осигурате Вашата безбедност, следете ги следните чекори:  

  • Не доставувајте информации кои можат да Ве идентификуваат, како што се Вашето име или врската со било кое лице кое е споменато во Вашиот извештај.
  • Не доставувајте информации што можат да се проследат до Вас.
  • Осигурајте се дека интернет конекцијата е безбедна(проверете го симболот за заклучување кај пребарувачот).
  • Иако ја почитуваме Вашата анонимност,  за да Ве осигураме дека Вашиот идентитет не е ненамерно откриен, можете да одберете да го поднесете Вашиот извештај преку компјутер или друг уред (пр.таблет) надвор од мрежата на Joyson Safety Systems.